Obama, các đảng viên Dân chủ tập trung bỏ phiếu yêu cầu cho thanh niên

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish On November sec...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.