Điều gì kế tiếp cải cách chiến dịch đối với Michelle Rhee và trường của cô ấy?

Im Mario Ritter with the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Michelle Rhee had ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.