Những thanh thiếu niên buồn ngủ, lớp học sáng sớm: ý kiến của bạn.

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Last week, we t...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.