Các lớp học lúc nhỏ đồng nghĩa với thanh thiếu niên ngủ gật (Chuyện xưa như trái đất)

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Surveys of Amer...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.