Phonics (ABC) Song For Kids

Lets practice phonics with a fun song! To learn more about Touch and Say Phonics Please visit: http://www.dreamenglish.com/phonics Join us on facebook: http...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.