Phonics Song 3

Its a phonics song with a picture for each letter. This is designed to help children learn the sounds of the letters in the English alphabet. Written and pe...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.