The Planets Song

Its a song to help children remember the order of the planets. This song was written and performed by A.J. Jenkins. Video by KidsTV123 Copyright 2011 KidsTV...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.