Song for a stormy night - Secret Garden

Song for a stormy night by secret garden. Xem nội dung chi tiết để biết grammar

Nội dung video

- to go riding: cưỡi ngựa

- to keep sb/sth + adj

       keep + V_ing : tiếp tục làm việc j`

       keep + N: giữ gìn

       keep st from sb: giấu ai cái j`

- to wrap up

       wrap sb/yourself up: mặc ấm

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Hiền - 12/05/2012 20:37
   

like

Kim Thoa - 12/05/2012 21:59
   

like

aokiji - 13/05/2012 14:59
   

hay

aokiji - 13/05/2012 15:00
   

so touching

lê kim ngọc - 14/05/2012 23:17
   

gentle voice....i like it!!! love Secret garden

Nguyen Thi Chieu - 14/06/2012 16:51
   

storm will pass away....so sad

Sơn ngọc Thái - 01/07/2012 15:16
   

i like it

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.