SS501 - Because Im Stupid (English Cover) - YouTube

Hi guys Im back from my island! :D 4/18/09 - HAPPY BIRTHDAY JESSICA!! (SNSD) Congrats on being too old for me. :( *Which David do you pay more attention to,...

Nội dung video

Bình luận

lý ngọc trân - 12/10/2012 23:29
   

like the wind you just fly right through......love like the river of tear...good song

Vũ Thị Thu Hiền - 13/10/2012 16:05
   

you are trying........very good song.

Vũ Thị Thu Hiền - 13/10/2012 16:10
   

baby cute..

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.