Steve Jobs and Bill Gates Together: Part 1

In their rare joint appearance at All Things Digital 5, Steve Jobs and Bill Gates discuss their contributions to the technology industry, the qualities they ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.