Steve Jobs and Bill Gates Together: Part 3

Steve and Bill talk about the 1997 agreement between Apple and Microsoft; whether they think their companies are rivals today; the Get a Mac commericals;...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.