Steve Jobs and Bill Gates Together: Part 4

Bill and Steve talk about their biggest regrets; what excites and surprises them in technology today; mobile devices; and what they feel computing will be...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.