Steve Jobs and Bill Gates Together: Part 6

Gates and Jobs continue their discussion about the future of technology, covering such topics as mobile phones, flexible displays, Internet services...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.