Tại sao phát triển dự án thất bại: Một quy mô không phù hợp. (có script)

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Last week we ...

Nội dung video

Last week we told you about FAILFaire, an event where people talk about international development projects that failed. Many of these projects started as good ideas. Others had some level of success, but not enough to have a measurable effect on the lives of people in developing countries.A nonprofit group in New York City called MobileActive held the first FAILFaire earlier this year. MobileActive is made up of people and organizations that use technology to try to improve the lives of the poor. Katrin Verclas came up with the idea for FAILFaire as a way to help nonprofit groups improve by learning from the mistakes of others. She says: "The primary goal is to learn from failure and not to repeat the same mistakes over and over again."Katrin Verclas says there are many reasons why projects fail, but one reason tops all others. She says development projects are not "one size fits all." Yet many people try to import ideas as if they were.What they fail to consider, she says, is the desires of the local people or their cultural, economic and political differences. She says the problem for many nongovernmental organizations and other groups is simply not knowing their audience.The creator of FAILFaire says this is true not only with technology but other projects as well. Ms. Verclas hopes nonprofits in other industries and fields will create their own versions of FAILFaire. A second FAILFaire took place in July in Washington. The World Bank Institute co-sponsored the event. To Katrin Verclas, it was a good sign to have the World Bank support such open discussions about failure. She says it is not just about products. It is about people's lives and well-being and livelihoods in many developing countries. So it is important to be very honest about what projects are not performing according to expectations. An award for the best worst failure story went to Michael Trucano from the World Bank Institute. What he presented was in fact a list. It was a list of what he considers the worst practices in the use of information and communication technologies in education. Mr. Trucano gets to keep the award until the next FAILFaire, which is expected to be held on the West Coast this fall. You can find a link to his list of the top ten worst practices at voaspecialenglish.com.

For VOA Special English I'm Alex Villarreal.

Bình luận

Nguyễn Trịnh Nam - 04/03/2012 22:21
   

fghkgh

Nguyễn Trịnh Nam - 05/03/2012 00:28
   

Tuần trước, chúng ta đã nói về FailFaire, một sự kiện mà người ta nói về các dự án phát triển quốc tế không thành công. Nhiều trong số dự án được bắt đầu với những ý tưởng tốt. Một số khác ở mức độ thành công nhưng không đủ về mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại các nước đang phát triển. Một tổ chức phi lợi nhuận tại thành phố NewYork gọi là MobileActive đã tổ chức sự kiện FailFaire đầu tiên đầu năm nay. MobileActie là một tổ chức được thành lập bởi các cá nhân và dùng công nghệ để cố gắng cải thiện cuộc sống của những người dân nghèo.

Katrin Verclas đến với ý tưởng cho Failfaire như là một cách để giúp các tổ chức phi lợi nhuận được cải thiện bằng cách học từ các sai lầm của các công ty khác. Bà nói: "Mục tiêu chính là học hỏi từ các sai lầm và không lặp lại các sai lầm tương tự một lần nữa". Katrin Verclas nói rằng có nhiều lý do tại sao một dự án lai thất bại nhưng theo bà lý do lớn nhất là " một quy mô phát triển không phù hợp". Hầu hết mọi người.......Bà cho rằng, họ đã không xem xét về mong muốn của người dân địa phương, hoặc sự khác biệt về văn hóa,  kinh tế và chính trị của họ.

Bà nói rằng vấn đề cho nhiều tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác đơn giản là họ không biết về đối tượng mình hướng đến. Người sáng lập FailFaire nói nó không chỉ đúng với công nghệ mà còn với các dự án khác. Bà Verclas hi vọng các tổ chứ phi lợi nhuận trong nghành công nghiệp và các lĩnh vực khác sẽ tạo ra cho mình những ...... Sự kiện FailFaire lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Washington vào tháng 7, Viện Ngân hàng thế giới đồng tài trợ sự kiện. Với Katrin Verclas đó là một dấu hiệu tốt khi có Ngân hàng thế giới hỗ trợ các buổi thảo luận mở về sự thất bại. Bà nói nó không chỉ là về các sản phẩm, nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống, phúc lợi và sinh kế của một vài nước đang phát triển. Vì vậy, điều quan trọng là trung thực về các dự án không được thực hiện theo mong đợi. Giải thưởng dành cho những câu chuyện về thất bại tồi tệ nhất dành cho Michalel Trucano từ Viện Ngân hàng thế giới, những gì ông trình bày là một danh sách trong thực tế. Đó là một danh sách ông đánh giá về sự thực hành tồi tệ trong việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục. Mr. Trucano sẽ giữ giả thưởng cho đến sự kiên FailFaire tiếp theo, nó được dự kiến sẽ tổ chức trên bờ biển phía tây vào mùa thu này. Bạn có thể tìm thấy đường dẫn đến danh sách của ông về 10 thực hành tồi tệ nhất tại................

 

@@.ai chỉ dẫn mình dịch với nhá.

Tran Duy Lap - 28/03/2012 21:16
   

admin ko dịch ra à??//

Đinh Thị Hồng Thắm - 07/09/2016 23:55
   

Hay qua! 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.