Tiết kiệm hưu trí nguyên tắc 1: Giảm rủi ro đầu tư như ngày gần đây.

This is the VOA Special English Economics Report , from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Today, retirement can mean diff...

Nội dung video

Bình luận

Tiên Hường - 28/03/2012 23:00
  

Great! It's very useful. Very slowly and easy to heard

khánh Hòa - 05/10/2012 21:03
   

Do you have file PDF?

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.