Tiết kiệm hưu trí nguyên tắc 2: Kế hoạch cho những mục đích và nhu cầu trong tương lai.

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Last week, we discussed limiting...

Nội dung video

Bình luận

Học Tiếng Anh - 06/01/2012 15:08
  

hay

Van-Nam DINH - 31/07/2012 21:11
   

Giong noi hay that! Nhung ko hieu may! phai nghe may co nay noi moi hieu duoc!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.