10 cụm từ tiếng Anh phổ biến được dùng trong giao tiếp hàng ngày

In this lesson you will learn 10 very common English expressions used in everyday conversation.

Nội dung video

Bình luận

snowqueen22 - 18/10/2011 22:29
   

hok xem được

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.