Cách trả lời Yes và No một cách lịch sự.

Did you know that the words yes and no, when used alone, can make you sound rude and angry? In this lesson, youll learn...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.