Cách nói giảm bớt trong tiếng Anh được sử dụng khi thông báo tin xấu

By using key words or phrases, you can give bad news or negative opinions more diplomatically. Learn how in this valuable English less...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.