Cách nói về nơi sinh và ngày sinh trong tiếng Anh

You will surely have to ask and answer this important question many times in your life. Yet many students make mistakes when providing...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.