1.01 English Communication Skill - The interview - YouTube

Nội dung video

https://www.youtube.com/watch?v=tiO2pjZVxz0
...

Xem thêm

Không xem thêm

Bình luận

Nguyen - 23/10/2012 06:26
   

https://www.youtube.com/watch?v=tiO2pjZVxz0

Sarah Lalle Daring - 05/11/2012 23:34
   

hey,tha'ts good!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.