ADULT JELLY SHOTS - SORTED.

These simple little jellies are spot on for a house party or some drinking games - fruit jelly with a splash of alcohol. Get the recipes at http://www.sorted...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.