American English Diphthongs - IPA - Pronunciation - Interntional Phonetic Alphabet - YouTube

ESL: International Phonetic Alphabet symbols for Diphthongs http://www.RachelsEnglish.com/IPA_diphthongs -- American English Pronunciation Guide with videos and exercises. Cải thiện nói tiếng Anh Mỹ / 음성 미국 영어를 향상 / 話されているアメリカ英語を向上させる / Улучшение говорил американский вариант английского языка / Meningkatkan berbicara bahasa Inggris Amerika / Melhorar a fala Inglês Americano / Mejorar el habla Inglés Americano / 提高口语的美式英语 / बात अमेरिकी अंग्रेजी में सुधार / تحسين يتحدث اللغة الإنجليزية الأميركية

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.