Bài 1 - Sở thích.

Topic: Expressing preferences using PREFER, WOULD PREFER, and WOULD RATHER. This was one of my earliest videos. The original formatting made it difficult to ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.