So sánh hơn và so sánh nhất với tính từ - Những trường hợp đặc biệt.

This lesson is a follow-up to my previous engVid lessons on comparative and superlative adjectives. It focuses on exceptions to the ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.