Cách dùng SO và NEITHER

In English, we use SO and NEITHER to indicate similarity between or among people or things. Watch this lesson to learn how to use these...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.