So sánh nhất đối với tính từ (most, best, etc.)

This is a grammar lesson on superlative adjectives. It covers comparison of 3 or more people or things. ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.