Cách dùng dấu móc lửng trong tiếng Anh

This is a lesson on how to correctly use apostrophes to show possession. I cover common grammatical mistakes, as well as joint ownership.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.