So sánh hơn đối với tính từ

How to compare two things in English, using adjectives. I cover all the rules of comparative adjectives.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.