Bài 16: Ở phân xưởng - Phần 3: Từ chuyển tiếp (tt), Ôn lại kiến thức; Nghe và viết

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.