Bài 16: Ở phân xưởng - Phần 4: Nghe và Viết (tt), Đọc và trả lời câu hỏi

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.