Bài 36: Ngữ âm

In this lesson we look at the phonetic alphabet. Some people think that this is a helpful tool for improving spoken English, while others feel that phonetics...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.