Bài 41: Sự ảnh hưởng

In this lesson we look at the power of influence. How does it affect us?

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.