Bài 58: Đi nghỉ

In this special lesson we go on holiday with Misterduncan. Thanks to Trivialito who spotted the small typing error. Yes it should be CATERING Apologies ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.