Bắt các tổ chức phi chính phủ đánh dấu thất bại để họ có thể học từ những sai lầm khác

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.