Thất bại có thể mang đến kiến thức lâu dài như thế nào

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Im Alex Villarreal with the VOA Special English Education Report. No one likes to...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.