Cách sử dụng: Do, Does, Did, Don't, Doesn' và Did't

DO is a very simple verb in English, that is used *all the time*. In this simple grammar lesson, I explain how to use it easily and...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.