Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS phần 25 Bài viết học thuật.

Study English is designed for intermediate to advanced English language learners, especially those using English for study purposes. IELTS stands for the Int...

Nội dung video

Bình luận

lưu nguyễn nguyệt minh - 14/05/2012 18:39
   

haiz...ielst kho'' wa'''......try one besttttttttttttt :d:d:d

HELLO...!!! - 26/08/2012 14:57
   

don't understand

but I am too very thank

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.