IELTS - Giới thiệu sơ lược về kì thi lấy bằng IELTS

If youre asking Whats IELTS?, this lesson is definitely for you. Youll have all the info you need to know about this popular English proficiency exam....

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.