Cách diễn giải cùng ý nhưng khác lời trong tiếng Anh

Paraphrasing is expressing what you have read or heard in your own words. Its a skill you need in academic and professional life....

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.