IELTS - Phần thi Viết - Viết thư

How to write proper openings and closings for your IELTS letter-writing assignment. There are three types of letters you can be asked ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.