Cooking Express - Bo Tai Chanh (Beef in Lime Juice)

English Instructions for Bò Tái Chanh Ingredients * 2 lbs Beef, thinly sliced, marinated w/ 1 tsp. salt, 1 Tbsp. sugar, 1 Tbsp minced garlic * White pepper *...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.