Cooking Express - Thit Kho Trung An Voi Dua Gia (Braised Pork with Eggs Pickled Bean Sprouts)

English Instructions for Thịt Kho Trứng ăn Với Dưa Gía Braised Pork with Eggs * 5 hard boiled eggs, shelled * 2 lbs. of pork leg meat with skin, cut into big...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.