Đọc sách trong nhà.

Learn free English video lessons from Teacher Phil English. English as a second language is good to learn. English as a foreign language (EFL) is the same th...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.