Dragonfly | Learn English | Photo Explorer.

Extras: http://linguaspectrum.com/podcast.php?id=2 An exploration of a photograph of a beautiful dragonfly. Get a Podcast and a full transcript with extra in...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.