Dùng CAN, COULD, MAY, DO YOU MIND để xin phép làm điều gì

Learn how to be a polite English speaker in this lesson. I explain how politeness, formality, and necessity are all important parts of...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.