English Speaking Practice #2: Staying Healthy

From Nice Talking with You, the conversation strategies textbook for ESL students. Listen and repeat to practice your pronunciation and improve your Englis...

Nội dung video

Bình luận

tieuanhhung - 25/07/2012 10:20
   

great !

tieuanhhung - 25/07/2012 10:20
   

beautiful teacher !

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.