Express English: University life (Cuộc sống trường đại học)

What was your first week at university like? This is what some people in London told us. Watch the video then join the conversation at: http://bbc.in/rmRpUq

Nội dung video

Bình luận

Vân Dung (Jun) - 20/12/2011 10:38
  

I miss the student life too, it's really the most beautiful time in life..

nguyen thi thu van - 16/09/2012 21:38
   

there is no special things in my student life....

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.