funny adjective song (education) .wmv

educational song about adjectives/adverbs feel free to use for educational purposes if you found it useful

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.