How to make Hiyayakko: The Easiest Tofu Dish Ever.

So you have a pack of Tofu in the fridge. You can make a quick Tofu dish in less than 5 minutes. It is called Hiyayakko (he-yah-yacko), literally meaning c...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.